Rejestracja UDT - żurawie

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji UDT oraz przeglądu konserwacyjnego UDT wraz z decyzją o dopuszczeniu urządzenia przez inspektora. Po zarejestrowaniu urządzenia eksploatujący zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań urządzenia w celu dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Przegląd UDT, który zapewnia nasza firma wymagany jest do przeprowadzenia badań i rejestracji UDT urządzeń w Wrocławiu.

Oferujemy przeglądy, stałą systematyczna konserwację, a także zajmujemy się wykonaniem, odtworzeniem kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dla Urządzeń Transportu bliskiego ściśle przy tym przestrzegając norm i zasad Urzędu Dozoru Technicznego.

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

Przygotowujemy dokumentacje do odbioru UDT
Tłumaczenie techniczne instrukcji obsługi – DTR
Odbiory UDT
Resurs żurawi

Przeglądy konserwacyjne

Przegląd żurawi przed montażem
Próby przeciążeniowe
Poświadczenia montażu
Protokoły z badań elektrycznych

Przygotowanie urządzenia do badania UDT

okresowych
odbiorczych
kontrolnych

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Składanie wniosków do UDT
Kompletowanie dokumentacji

Skontaktuj się z nami