Potrzebujesz wiedzy, aby bezpiecznie obsługiwać żuraw.

Podejmij się kursu operatorów żurawi wieżowych

górno obrotowych, dolno obrotowych – szybko montujących, żurawi dekarskich

W naszej firmie i zdobądź uprawnienia UDT. Przygotowane przez nas prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe sprawiają że nawet osoby bez żadnego doświadczenia w pracy z urządzeniami dźwigowymi szybko nabędą wiedzę i umiejętności wymagane do sprawnej obsługi tych urządzeń oraz otrzymają odpowiednie uprawnienia UDT.

Żurawie wieżowe to urządzenia pełniące niezastąpioną rolę przenoszenia ładunków na duże wysokości w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Organizowany przez nas kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT.

Kurs żurawi wieżowych może dotyczyć  żurawi dolno obrotowych, górno obrotowych oraz obydwu typów jednoczenie  Po odbyciu szkolenia, kursu żurawi wieżowych  kursant posiada wiedzę w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu  nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed komisją egzaminacyjną  Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi UTB  ( Urządzeń Transportu Bliskiego).

Skontaktuj się z nami